Om att söka kunskap: Inspiration från en av de största lärde

Om att söka kunskap: Inspiration från en av de största lärde

Yahya ibn Yahya berättade: “Det första Imam Malik sa till mig den första dagen jag satt med honom som student, efter att Allah inspirirerade mig att gå till honom, han frågade mig: ”Vad heter du?

Jag svarade: ”Må Allah ära dig, [mitt namn är] Yahya.”

Jag var yngst av alla mina kamrater. Han rådde mig: ”Yahya, [frukta] Allah, [frukta] Allah. Ta denna sak på allvar. Jag ska berätta en historia angående detta [med kunskap] som kommer att öka ditt intresse för den och får dig att avhålla dig från allt annat. En pojke från Sham kom till Madinah som var lika ung som du. Han kämpade och sökte [kunskap] med oss till han [oväntat] gick bort.

Jag såg någonting på hans begravning som jag inte har bevittnat något liknande av på någon persons begravning [förut] i vår stad, varken en students eller en lärds. Jag såg alla lärde samlade runt hans kropp. När guvernören såg det lät han bli att leda bönen och sa, ”Hämta någon som ni tycker om bland er [för att leda bönen].

Då hämtade de lärde fram Rabi’ah. [När han hade avslutat bönen] tog han kroppen till graven. Därefter placerade han, tillsammans med Zaid ibn Aslam, Yahya ibn Sa’ed och Ibn Shebab, kroppen i gravens fördjupning. De närmaste människorna runt de var Muhammad ibn Al Mundhir, Safwan ibn Salem, Abu Hazim och andra [stora lärde] som de. Rabi’ah stängde sedan graven med byggsten medan dessa människor överlämnade stenarna till honom.

På tredje dagen efter hans jordfästelse såg en ädel man från vår stad honom i en dröm som en vacker och skägglös ung pojke. Han hade på sig ett vitt plagg och en grön turban. Han satt på en grå häst och kom ned från himlen. Det var som om han avsiktligt kommit för att träffa honom. Han hälsade på honom med salaam och sa till honom: ”Det här är vad kunskap fått mig att uppnå”.

Mannen frågade honom: ”Vad har kunskap fått dig att uppnå?”

Pojken förklarade, ”Allah beviljade mig en plats i Paradiset i gengäld för varje avsnitt av kunskap som jag lärt mig, dock hade jag inte nått den nivå som de lärde har. Därför tillkännagav Allah den Upphöjde ”Ge honom mer av min profets arv, för jag har lovat mig själv att den som dör bland de som är lärde i min utövning och mina profeters traditioner eller som söker den kunskapen, såna ska jag samla tillsammans i en nivå.”

Så min Herre lät mig nå de lärdes nivå och [nu] är det bara två nivåer mellan mig själv och Allahs Budbärare صلى الله عليه وسلم, en nivå i vilken han befinner sig med alla profeter runt sig och en annan nivå där alla hans följeslagare och alla andra profeters följeslagare finns. Nivån efter deras är den där alla lärde och sökare av kunskap är. Allah tog mig dit tills jag nådde mitten. De sa alla, ”Välkommen! Välkommen!”.

”[Det är vad jag har beviljats] med undantaget av vad Allah därutöver har i beredskap för mig.”

Mannen frågade honom: ”Vad har Allah i beredskap för dig?”

Pojken förklarade, ”Allah lovade mig att Han kommer att samla Profeterna som jag hade sett de i en grupp. Han kommer därefter [tala till de lärde], ”Åh Lärde! Detta är Paradiset som Jag har gett er rätt till och detta är Mitt nöje. Jag är nöjd med er alla. Ni kan inte stiga in i Paradiset förrän ni önskar er några saker och gör förbön [för andra]. Jag kommer att skänka er allt ni vill och kommer att acceptera er förbön för vem som helst ni ber för så att Mina tjänare får se hur kära ni är Mig och ser er ställning hos Mig.”

Nästa morgon när mannen vaknade upp berättade han för de lärde om drömmen. Nyheten om den spreds runt Madinah.

Det fanns några människor i Madinah som påbörjade sina studier med oss men som hoppade av tills de hörde om denna sak. De återvände till sina studier [omedelbart] och återupptog de med beslutsamhet. Idag är de lärde i vår stad. [Därför frukta] Allah, [frukta] Allah o Yahya och var seriös i detta!” (Sharh Sahih al-Bukhari, sid. 134-135, vol. 1, Maktaba Al Rushd, Riyadh, 2003)

Författat av Ibn Battal, må Allah vara barmhärtig mot honom.
Källa:
Mathabah.org

[Rapportera språkfel i ovanstående översättning]


Senaste artiklar