Vår akademiska kalender för läsåret 2018/2019 är följande:
 
Höstterminen (termin 1)
Måndagen den 28/8 – torsdagen den 21/12
 
Vårterminen (termin 2)
Torsdagen den 11 januari – fredagen den 18/5