Beskrivning
Nidhamiprogrammet är ett unikt program i Sverige som redan har två årskullar igång och även i år är antagningen öppen! Det här programmet erbjuds i syfte att stärka svenska muslimers kunskap om religionen och det arabiska språket. Programmet baserar sig på den berömda Dars al-Nizami studieplanen, som hundratals islamiska läroverk världen över undervisar utifrån och har gjort det i över 200 år. Detta program kommer att erbjudas i 4 år, med möjlighet till mer avancerade studier inom hadith, fiqh (rättslära) och andra ämnen i framtiden in sha’ Allah. Det första året fokuserar främst på fördjupning inom grammatik (nahw), semantik (sarf), men även läsning och översättning av arabisk litteratur och religionens grundläggande aqidah (troslära), fiqh (renlighet, bönen och fastan) och ihsan (andlighet). Kurslitteraturen för första året är erkända och beprövade verk som kombinerar modern pedagogik med den islamiska traditionella utlärningsmetoden. Dessa böcker erbjuds i pdf. Efter avslutade studier finns det en möjlighet att fortsätta mer avancerade studier på arabiska inom de islamiska läroverken vid andra läroverk.

Övergriplig kursplan
Nidhamiprogrammet baseras som tidigare ämnet på den berömda kursplanen Dars al-Nidhami och kursplanen för hela programmet är preliminärt följande:

År 1
Madinah-serien – bok 1
Tio lektioner i arabiska
Förenklad arabisk grammatik (vol. 1)
Kommunikativ arabiska
Qisas al-Nabiyyin (vol. 1)
Grundläggande troslära
Fiqh om renlighet, bönen & fastan på svenska

År 2
Madinah-serien – bok 2
Förenklad arabisk grammatik (vol. 2)
Qisas al-Nabiyyin (vol. 2)
Tashil al-Nahw (första hälften)
Tashil al-Sarf
Al-Fiqh al-Muyassar (‘ibadat)
Genomgång & memorering av Nawawis 40 hadither-samling

År 3
Madinah-serien – bok 3
Förenklad arabisk grammatik (vol. 3)
Tashil al-Nahw (andra hälften)
Qisas al-Nabiyyin (vol. 3)
Al-Fiqh al-Muyassar (‘ibadat)
Den arabiska morfologins skatter
Zad al-Talibin

År 4
Förenklad arabisk grammatik (vol. 4)
Tashil al-Nahw (andra hälften)
Hidayatun Nahw
Den arabiska morfologins skatter
Qisas al-Nabiyyin (vol. 4)
Nur al-Idah

Kursstart & längd samt lektionstider
Programmets 1:a årskurs börjar den 2 februari och varar fram till augusti månad, med lektioner på helgen om cirka 3 timmar per lektionstillfälle.

Lektionsformat
Livelektioner (distans) via plattformen WiziQ och på plats i föreläsningslokal i Malmö. Lektionerna spelas även in – ifall man inte skulle kunna närvara vid något tillfälle.

Vad som krävs under kursen
Förutom aktivt deltagande i lektionerna krävs det även från studenten att han/hon studerar; förbereder sig inför nästa lektion och repeterar föregående lektioner. Studenten förväntas spendera drygt 7-10 timmar självstudier per vecka under kursens gång.

Förkunskapskrav
Man måste kunna läsa det arabiska alfabetet i textformat (dvs. ord, fraser, meningar med vokalsymboler etc. såsom när man läser Koranen) obehindrat. Om du inte kan läsa det arabiska alfabetet ber vi dig ändå att söka programmet, varpå vi kommer att hjälpa dig att lära dig läsa alfabetet i god tid inför programstart (alfabetskursen börjar i slutet av augusti och avslutas precis innan terminsstart för Nidhamiprogrammet)

Terminsavgift
1500:-

Anmälan
Fyll i dina uppgifter nedan om du vill anmäla dig till programmet. Efter anmälan kommer vi att kontakta dig på telefon för intervju.